Vitajte na stránkach Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS

Nájdete tu informácie o činnosti a aktivitách Sociálnej subkomisie. 

Sociálna subkomisia Teologickej komisie

je poradný orgán KBS a predsedu subkomisie Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu. Subkomisia vníma ako svoje vlastné poslanie službu pomáhajúcim, spájanie a synergiu. Snaží sa spájať katolícke pomáhajúce štruktúry a inštitúcie, podnecuje vzájomnú spoluprácu a agendu tak, ako je spojená v rámci Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS

  • povzbudzuje a podporuje iniciatívy katolíckych inštitúcií, ktoré sa zaviazali rešpektovať dôstojnosť každého človeka a potvrdzovať hodnoty spravodlivosti a mieru a pomáhať ľuďom v núdzi
  • zviditeľňuje verejnoprospešnosť Cirkvi v civilnej spoločnosti, ale aj vo svojom vlastnom prostredí
  • sieťuje, vzájomne informuje, koordinuje pomáhajúce iniciatívy v rámci možností a kompetencií
  • podporuje, sprevádza a vzdeláva pomáhajúcich
  • snaží sa senzibilizovať veriacich voči potrebám núdznym, upriamiť ich snahy pomáhať na existujúce pomáhajúce inštitúcie
  • podporuje rozvoj dobrovoľníctva v týchto inštitúciách
  • komunikuje s občianskou spoločnosťou a verejnými inštitúciami