Členovia:

Mons. Peter Rusnák, predseda 

Miroslav Dzurech,  generálny sekretár, za Slovenskú katolícku charitu
sestra Rafaela Zvrškovcová, OSF, predsedníčka sociálno-zdravotníckej komisie KVRPS
sestra Zuzana Vargová, CJ, za Konferenciu vyšších rehoľných predstavených Slovenska
Tomáš Kuzár, predseda FKI

Sekretariát subkomisie:
Katarína Hulmanová
Michaela Bedrichová
Kontakt: social@kbs.sk, 0903 783 229